Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 14. ledna 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Přehled výsledků litevského předsednictví (rozprava)
 4.Program Spotřebitelé na období 2014–2020 ***I (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Inteligentní specializace: vytváření sítí excelence pro řádnou politiku soudržnosti (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Pravidla pro hlasování a obsah zpráv při postupu souhlasu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Emise CO2 z nových lehkých užitkových vozidel ***I (hlasování)
  5.5.Program Spotřebitelé na období 2014–2020 ***I (hlasování)
  5.6.Správa některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky ***I (hlasování)
  5.7.Dovoz olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka ***I (hlasování)
  5.8.Zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků ***I (hlasování)
  5.9.Technologie na zachycování a skladování uhlíku (hlasování)
  5.10.Akční plán pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 (hlasování)
  5.11.Potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich potírání (hlasování)
  5.12.Účinné inspekce práce jako strategie na zlepšení pracovních podmínek (hlasování)
  5.13.Finanční účast zaměstnanců na zisku společností (hlasování)
  5.14.Sociální ochrana pro všechny včetně osob samostatně výdělečně činných (hlasování)
  5.15.Nové programové období politiky soudržnosti (hlasování)
  5.16.Plastový odpad v životním prostředí (hlasování)
  5.17.Regionální známka kvality (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Udělování koncesí ***I – Veřejné zakázky ***I – Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb ***I (rozprava)
 10.Přístup zboží a služeb na trhy s veřejnými zakázkami ***I (rozprava)
 11.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 12.Med ***I (rozprava)
 13.Program Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie ***I (rozprava)
 14.Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy ***I (rozprava)
 15.Tachografy a předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy ***II (rozprava)
 16.Reindustrializace Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (191 kb) Prezenční listina (64 kb)    Jmenovitá hlasování (2493 kb) 
 
Zápis (160 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (463 kb) Jmenovitá hlasování (1186 kb) 
 
Zápis (241 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (724 kb) Jmenovitá hlasování (2197 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí