Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 14. januar 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Gennemgang af det litauiske formandskab (forhandling)
 4.Forbrugerprogram 2014-2020 ***I (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Anmodning om beskyttelse af Lara Comis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.2.Intelligent specialisering: sammenkobling af avancerede enheder som grundlag for en sund samhørighedspolitik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.3.Regler om afstemning og indhold i betænkninger under godkendelsesproceduren (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.4.Nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner ***I (afstemning)
  
5.5.Forbrugerprogram 2014-2020 ***I (afstemning)
  
5.6.EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I (afstemning)
  
5.7.Indførsel af olivenolie og andre landbrugsprodukter fra Tyrkiet ***I (afstemning)
  
5.8.Geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter ***I (afstemning)
  
5.9.Gennemførelsesbetænkning 2013: Udvikling og anvendelse af teknologi til opsamling og lagring af CO2 i Europa (afstemning)
  
5.10.Handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 (afstemning)
  
5.11.Fødevarekrisen, svindel i fødevarekæden og kontrollen heraf (afstemning)
  
5.12.Et effektivt arbejdstilsyn som middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa (afstemning)
  
5.13.Medarbejdernes finansielle deltagelse i virksomhedernes overskud (afstemning)
  
5.14.Social beskyttelse for alle, inklusive selvstændige erhvervsdrivende (afstemning)
  
5.15.Ny programperiode for samhørighedspolitikken (afstemning)
  
5.16.Plasticaffald i miljøet (afstemning)
  
5.17.Regional kvalitetsmærkning (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Tildeling af koncessionskontrakter ***I - Offentlige indkøb ***I - Indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ***I (forhandling)
 10.Adgangen for varer og tjenesteydelser til markeder for offentlige indkøb ***I (forhandling)
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 12.Honning ***I (forhandling)
 13.Hercule III-programmet og beskyttelse af EU's finansielle interesser ***I (forhandling)
 14.Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I (forhandling)
 15.Takografer og sociale bestemmelser inden for vejtransport ***II (forhandling)
 16.Genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (188 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2493 kb) 
 
Protokol (139 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (302 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1013 kb) 
 
Protokol (241 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (596 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2273 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik