Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 14 januari 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Balans van het Litouwse voorzitterschap (debat)
 4.Consumentenprogramma 2014-2020 ***I (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Lara Comi (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Slimme specialisatie: netwerken van kenniscentra voor een doeltreffend cohesiebeleid (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Regels omtrent stemmingen en de inhoud van verslagen in de goedkeuringsprocedure (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  5.4.CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  5.5.Consumentenprogramma 2014-2020 ***I (stemming)
  5.6.Communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten ***I (stemming)
  5.7.Invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit Turkije ***I (stemming)
  5.8.Geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten ***I (stemming)
  5.9.Technologie voor koolstofafvang en -opslag (stemming)
  5.10.Actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020 (stemming)
  5.11.De voedselcrisis, fraude in de voedselketen en de controle daarop (stemming)
  5.12.Doeltreffende arbeidsinspecties als middel om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren (stemming)
  5.13.Financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten (stemming)
  5.14.Sociale bescherming voor iedereen, ook voor zelfstandigen (stemming)
  5.15.Nieuwe programmeringsperiode van het cohesiebeleid (stemming)
  5.16.Kunststofafval in het milieu (stemming)
  5.17.Regionale kwaliteitsmerken (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Toewijzing van concessieovereenkomsten ***I - Gunning van overheidsopdrachten ***I - Gunning van contracten aan marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten ***I (debat)
 10.Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten ***I (debat)
 11.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 12.Honing ***I (debat)
 13.Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU ***I (debat)
 14.Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten ***I (debat)
 15.Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer ***II (debat)
 16.Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (191 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (2493 kb) 
 
Notulen (138 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (434 kb) Hoofdelijke stemming (1161 kb) 
 
Notulen (241 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (601 kb) Hoofdelijke stemming (2272 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid