Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 14 stycznia 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Podsumowanie prezydencji litewskiej (debata)
 4.Program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 ***I (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Wniosek Lary Comi o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Inteligentna specjalizacja: tworzenie sieci doskonałości na rzecz należycie prowadzonej polityki spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Zasady dotyczące głosowania oraz treści sprawozdań w ramach procedury zgody (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Emisje CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych ***I (głosowanie)
  
5.5.Program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 ***I (głosowanie)
  
5.6.Wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości ***I (głosowanie)
  
5.7.Przywóz oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji ***I (głosowanie)
  
5.8.Oznaczenia geograficzne aromatyzowanych produktów sektora wina ***I (głosowanie)
  
5.9.Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (głosowanie)
  
5.10.Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 (głosowanie)
  
5.11.Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu dostaw żywności i nadzór nad nimi (głosowanie)
  
5.12.Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie (głosowanie)
  
5.13.Udział finansowy pracowników w dochodach przedsiębiorstw (głosowanie)
  
5.14.Ochrona socjalna dla wszystkich, w tym dla osób samozatrudnionych (głosowanie)
  
5.15.Nowy okres programowania polityki spójności (głosowanie)
  
5.16.Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku (głosowanie)
  
5.17.Znak jakości dla produktów regionalnych (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Przyznawanie umów koncesyjnych ***I - Zamówienia publiczne ***I - Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ***I (debata)
 10.Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych ***I (debata)
 11.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 12.Miód ***I (debata)
 13.Program Herkules III i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej ***I (debata)
 14.Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I (debata)
 15.Tachografy i przepisy socjalne odnoszące się do transportu drogowego ***II (debata)
 16.Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (190 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2493 kb) 
 
Protokół (166 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (344 kb) Wyniki głosowań imiennych (1013 kb) 
 
Protokół (249 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (737 kb) Wyniki głosowań imiennych (2277 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności