Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 14. januára 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Zhodnotenie litovského predsedníctva (rozprava)
 4.Program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 ***I (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Lary Comiovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Inteligentná špecializácia: vytváranie sietí excelentnosti pre účinnú politiku súdržnosti (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Pravidlá hlasovania a obsah správ v rámci postupu súhlasu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Emisie CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel ***I (hlasovanie)
  
5.5.Program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 ***I (hlasovanie)
  
5.6.Colné kvóty Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky ***I (hlasovanie)
  
5.7.Dovoz olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka ***I (hlasovanie)
  
5.8.Zemepisné označenia aromatizovaných vínnych výrobkov ***I (hlasovanie)
  
5.9.Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (hlasovanie)
  
5.10.Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 (hlasovanie)
  
5.11.Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola (hlasovanie)
  
5.12.Účiné pracovné inšpekcie ako stratégia na zlepšenie pracovných podmienok (hlasovanie)
  
5.13.Finančná účasť zamestnancov na ziskoch podnikov (hlasovanie)
  
5.14.Sociálna ochrana pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (hlasovanie)
  
5.15.Nové programové obdobie politiky súdržnosti (hlasovanie)
  
5.16.Riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí (hlasovanie)
  
5.17.Regionálne značky kvality (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Udeľovanie koncesií ***I - Verejné obstarávanie ***I - Obstarávanie vykonávané subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb ***I (rozprava)
 10.Prístup tovaru a služieb na trhy verejného obstarávania ***I (rozprava)
 11.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 12.Med ***I (rozprava)
 13.Program Hercule III a ochrana finančných záujmov Európskej únie ***I (rozprava)
 14.Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi ***I (rozprava)
 15.Tachografy a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***II (rozprava)
 16.Reindustrializácia Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (190 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2493 kb) 
 
Zápisnica (163 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (463 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1183 kb) 
 
Zápisnica (244 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (706 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2263 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia