Index 
Jegyzőkönyv
PDF 244kWORD 166k
2014. január 14., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A litván elnökség áttekintése (vita)
 4.Fogyasztóvédelmi program a 2014–2020 közötti időszakra ***I (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Lara Comi képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.2.Intelligens szakosodás: hálózatépítési kiválóság a jó kohéziós politikáért (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.3.A szavazásra és a jelentések tartalmára vonatkozó szabályok az egyetértési eljárásban (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.4.Az új könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátása ***I (szavazás)
  
5.5.Fogyasztóvédelmi program a 2014–2020 közötti időszakra ***I (szavazás)
  
5.6.A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra vonatkozó közösségi vámkontingensek ***I (szavazás)
  
5.7.Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala ***I (szavazás)
  
5.8.Az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzői ***I (szavazás)
  
5.9.A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológia (szavazás)
  
5.10.Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra (szavazás)
  
5.11.Az élelmiszerválság, az élelmiszerláncban elkövetett csalások és az élelmiszerlánc felügyelete (szavazás)
  
5.12.Hathatós munkaügyi ellenőrzések: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia (szavazás)
  
5.13.A munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből (szavazás)
  
5.14.Szociális védelem mindenki számára, beleértve az önálló vállalkozói tevékenységet folytatókat is (szavazás)
  
5.15.Az új kohéziós politika programozási időszaka (szavazás)
  
5.16.A környezetben található műanyaghulladékok (szavazás)
  
5.17.Regionális márkaépítés (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Koncessziós szerződések odaítélése ***I - Közbeszerzés ***I - A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzései ***I (vita)
 10.Áruk és szolgáltatások hozzáférése a közbeszerzési piacokhoz ***I (vita)
 11.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 12.Méz ***I (vita)
 13.A Hercule III. program és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme ***I (vita)
 14.A tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák ***I (vita)
 15.A közúti közlekedésben használt menetíró készülék és a vonatkozó szociális jogszabályok ***II (vita)
 16.Európa újraiparosítása a versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében (vita)
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Jogvédők és ellenzéki aktivisták helyzete Kambodzsában és Laoszban (2014/2515(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda és Iñaki Irazabalbeitia Fernández, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a jogvédők és az ellenzéki aktivisták helyzetéről Kambodzsában és Laoszban (B7-0033/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška és Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a jogvédők és az ellenzéki aktivisták helyzetéről Kambodzsában és Laoszban (B7-0035/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a jogvédők és az ellenzéki aktivisták helyzetéről Kambodzsában és Laoszban (B7-0039/2014);

- Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica és Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a jogvédők és az ellenzéki aktivisták helyzetéről Kambodzsában és Laoszban (B7-0042/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa és Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a jogvédők és az ellenzéki aktivisták helyzetéről Kambodzsában és Laoszban (B7-0044/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a jogvédők és az ellenzéki aktivisták helyzetéről Kambodzsában és Laoszban (B7-0046/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a jogvédők és az ellenzéki aktivisták helyzetéről Kambodzsában és Laoszban (B7-0049/2014).

II.   A közelmúltbeli bangladesi választások (2014/2516(RSP))

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg és Iñaki Irazabalbeitia Fernández, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a közelmúltbeli bangladesi választásokról (B7-0034/2014);

- Charles Tannock és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a közelmúltbeli bangladesi választásokról (B7-0036/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a közelmúltbeli bangladesi választásokról (B7-0037/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez és Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a közelmúltbeli bangladesi választásokról (B7-0038/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić, Paul Murphy, Helmut Scholz, Younous Omarjee, Alda Sousa és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a közelmúltbeli bangladesi választásokról (B7-0040/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a közelmúltbeli bangladesi választásokról (B7-0041/2014).

III.   Az LMBTI személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépések (2014/2517(RSP))

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández és Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az LMBTI személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépésekről (B7-0043/2014);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az LMBTI személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépésekről (B7-0045/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az LMBTI személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépésekről (B7-0047/2014);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az LMBTI személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépésekről (B7-0048/2014);

- Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias és Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az LMBTI személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépésekről (B7-0050/2014);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az LMBTI személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépésekről (B7-0051/2014).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A litván elnökség áttekintése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A litván elnökség áttekintése (2013/2630(RSP))

Dalia Grybauskaitė (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Raffaele Baldassarre, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Ewald Stadler, független, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Tunne Kelam, Libor Rouček, Graham Watson, Danuta Maria Hübner, Linda McAvan, Olle Schmidt, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Kristiina Ojuland, Laima Liucija Andrikienė és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Edit Herczog, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Andrej Plenković, Oleg Valjalo, Miloslav Ransdorf, Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová és Marino Baldini.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Dalia Grybauskaitė.

A vitát berekesztik.


4. Fogyasztóvédelmi program a 2014–2020 közötti időszakra ***I (vita)

Jelentés a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóügyi programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

Robert Rochefort előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Manuel Fernandes (a BUDG bizottság véleményének előadója), Cecilia Wikström (a JURI bizottság véleményének előadója), Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, María Irigoyen Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Horst Schnellhardt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Olga Sehnalová, Zofija Mazej Kukovič és Patrizia Toia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Marc Tarabella, Amelia Andersdotter, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Neven Mimica és Robert Rochefort.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.1.14-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .


ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Sergio Paolo Francesco Silvestris a két olasz tengerészgyalogos, Massimiliano Latorre és Salvatore Girone ügyében, akiket jelenleg Indiában fogva tartanak (Az elnök azt válaszolja, hogy a kérdést az illetékes bizottságok meg fogják vizsgálni).

°
° ° °


5.1. Lara Comi képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről [2013/2190(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0001)


5.2. Intelligens szakosodás: hálózatépítési kiválóság a jó kohéziós politikáért (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az intelligens szakosodásról: hálózatépítési kiválóság a jó kohéziós politikáért [2013/2094(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0002)


5.3. A szavazásra és a jelentések tartalmára vonatkozó szabályok az egyetértési eljárásban (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az eljárási szabályzat egyetértési eljárásról szóló 81. cikkének módosításáról [2012/2124(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Rafał Trzaskowski (A7-0412/2013)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0003)


5.4. Az új könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátása ***I (szavazás)

Jelentés az 510/2011/EU rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2020. évi szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0004)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0004)


5.5. Fogyasztóvédelmi program a 2014–2020 közötti időszakra ***I (szavazás)

Jelentés a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóügyi programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0005)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0005)


5.6. A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra vonatkozó közösségi vámkontingensek ***I (szavazás)

Jelentés a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló 774/94/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0212/2012)

A jogalkotási állásfoglalás tervezetéről szóló szavazást 2012. szeptember 12-én halasztották el (2012.9.12-i jegyzőkönyv, 7.2. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0006)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0006)


5.7. Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala ***I (szavazás)

Jelentés a 2008/97/EK, a 779/98/EK és az 1506/98/EK tanácsi rendeletnek az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala terén a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0209/2012)

A jogalkotási állásfoglalás tervezetéről szóló szavazást 2012. szeptember 12-én halasztották el (2012.9.12-i jegyzőkönyv, 7.3. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0007)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0007)


5.8. Az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzői ***I (szavazás)

Jelentés az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Paolo Bartolozzi (A7-0158/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0008)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0008)

Felszólalások

Paolo Bartolozzi (előadó), a szavazás előtt.


5.9. A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológia (szavazás)

2013. évi végrehajtási jelentés: A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológia kifejlesztése és alkalmazása [2013/2079(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Chris Davies (A7-0430/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0009)


5.10. Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra (szavazás)

Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra – innovatív egészségügyi ellátás a 21. században [2013/2061(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0010)


5.11. Az élelmiszerválság, az élelmiszerláncban elkövetett csalások és az élelmiszerlánc felügyelete (szavazás)

Jelentés az élelmiszerválság, az élelmiszerláncban elkövetett csalások és az élelmiszerlánc felügyeletéről [2013/2091(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Esther de Lange (A7-0434/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0011)


5.12. Hathatós munkaügyi ellenőrzések: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia (szavazás)

Jelentés a hathatós munkaügyi ellenőrzésekről: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia [2013/2112(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0012)


5.13. A munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből (szavazás)

Jelentés a vállalatok bevételeiből való munkavállalói részesedésről [2013/2127(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Phil Bennion (A7-0465/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0013)


5.14. Szociális védelem mindenki számára, beleértve az önálló vállalkozói tevékenységet folytatókat is (szavazás)

Jelentés a szociális védelemről mindenki számára, beleértve az önálló vállalkozói tevékenységet folytatókat is [2013/2111(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0014)


5.15. Az új kohéziós politika programozási időszaka (szavazás)

Jelentés az uniós tagállamok felkészültségéről az új kohéziós politika programozási időszakának hatékony és időben történő megkezdésére [2013/2095(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A7-0007/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0015)


5.16. A környezetben található műanyaghulladékok (szavazás)

Jelentés a környezetben található műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai stratégiáról [2013/2113(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Vittorio Prodi (A7-0453/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0016)

Felszólalások

Vittorio Prodi (előadó), a szavazás után.


5.17. Regionális márkaépítés (szavazás)

Jelentés a regionális márkaépítésről: a vidéki gazdaságokban megvalósítandó helyes gyakorlat kialakítása felé [2013/2098(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Eric Andrieu (A7-0456/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0017).


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Hermann Winkler -jelentés - A7-0462/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Peter Jahr, Giommaria Uggias, Diane Dodds, Daniel Hannan és Seán Kelly

Holger Krahmer -jelentés - A7-0168/2013
Francesco De Angelis, Peter Jahr, Andrej Plenković és Seán Kelly

Robert Rochefort -jelentés - A7-0214/2012
Biljana Borzan, Oleg Valjalo, Anna Maria Corazza Bildt, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Erminia Mazzoni, Andrej Plenković és Daniel Hannan

Chris Davies -jelentés - A7-0430/2013
Vicky Ford, Peter Jahr, Andrej Plenković, Daniel Hannan és Linda McAvan

Pilar Ayuso -jelentés - A7-0443/2013
Martina Anderson, Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andrej Plenković, Seán Kelly és Joseph Cuschieri

Esther de Lange -jelentés - A7-0434/2013
Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Petrović Jakovina, Krisztina Morvai, Martina Anderson, Dubravka Šuica, Peter Jahr, Petri Sarvamaa, Marino Baldini, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Diane Dodds, Seán Kelly és Vicky Ford

Jutta Steinruck -jelentés - A7-0458/2013
Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Sandra Petrović Jakovina, Danuta Jazłowiecka, Oleg Valjalo, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Zdravka Bušić és Andrej Plenković

Phil Bennion -jelentés - A7-0465/2013
Krisztina Morvai, Oleg Valjalo, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Marino Baldini, Erminia Mazzoni, Charles Tannock, Danuta Jazłowiecka és Andrej Plenković

Vilija Blinkevičiūtė -jelentés - A7-0459/2013
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Joseph Cuschieri, Oleg Valjalo, Nikola Vuljanić, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier és Paul Murphy.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.15-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Roberta Angelilli közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. Koncessziós szerződések odaítélése ***I - Közbeszerzés ***I - A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzései ***I (vita)

Jelentés a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Jelentés a közbeszerzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Jelentés a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (az előadó helyettese) és Marc Tarabella (előadó) előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bernd Lange (az INTA bizottság véleményének előadója), Birgit Sippel (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jürgen Creutzmann (az EMPL bizottság véleményének előadója), Paul Murphy (az EMPL bizottság véleményének előadója), Åsa Westlund (az ENVI bizottság véleményének előadója), Werner Langen (az ITRE bizottság véleményének előadója), András Gyürk (az ITRE bizottság véleményének előadója), Zigmantas Balčytis (az ITRE bizottság véleményének előadója), Eva Lichtenberger (a TRAN bizottság véleményének előadója), Sabine Wils (a TRAN bizottság véleményének előadója), Ovidiu Ioan Silaghi (a REGI bizottság véleményének előadója), Heide Rühle (a REGI bizottság véleményének előadója), Raffaele Baldassarre (a JURI bizottság véleményének előadója), Giuseppe Gargani (a JURI bizottság véleményének előadója), Frank Engel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jürgen Creutzmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mikael Gustafsson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, független, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten és Bruno Gollnisch.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler és Mitro Repo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Marc Tarabella.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.8,. pont , 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.9. pont és 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.10. pont .


10. Áruk és szolgáltatások hozzáférése a közbeszerzési piacokhoz ***I (vita)

Jelentés a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáféréséről az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

Daniel Caspary előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Judith Sargentini (a DEVE bizottság véleményének előadója), Tamás Deutsch (az EMPL bizottság véleményének előadója), Frank Engel (az IMCO bizottság véleményének előadója), Raffaele Baldassarre (a JURI bizottság véleményének előadója), Paweł Zalewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Metin Kazak, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Christofer Fjellner, Vital Moreira és Marietje Schaake.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, Barbara Weiler, Nora Berra, David Martin és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Erik Bánki, George Sabin Cutaş és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Karel De Gucht és Daniel Caspary.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.11. pont .


11. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)

A (P7_TA(2010)0431(COR02)) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2014.1.13-i jegyzőkönyv, 8. pont ).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.


12. Méz ***I (vita)

Jelentés a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tonio Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Alojz Peterle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Csaba Sándor Tabajdi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Britta Reimers, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Renate Sommer, Kriton Arsenis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alojz Peterle, Dimitar Stoyanov, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Dimitar Stoyanov és Kriton Arsenis, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt és Erik Bánki.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Astrid Lulling és Béla Glattfelder.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr és Pilar Ayuso.

Felszólal: Tonio Borg és Julie Girling.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .


13. A Hercule III. program és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme ***I (vita)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló Hercule III programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Monica Luisa Macovei előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Richard Ashworth (a BUDG bizottság véleményének előadója), Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jens Geier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis és Vojtěch Mynář.

Felszólal: Algirdas Šemeta és Monica Luisa Macovei.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.13. pont .


14. A tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák ***I (vita)

Jelentés a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Hans-Peter Martin előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Alfredo Pallone, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liem Hoang Ngoc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Algirdas Šemeta és Hans-Peter Martin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.14. pont .


15. A közúti közlekedésben használt menetíró készülék és a vonatkozó szociális jogszabályok ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

Silvia-Adriana Ţicău előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Jim Higgins, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Patricia van der Kammen, független, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Diane Dodds, Markus Ferber és Ismail Ertug.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zbigniew Zaleski és Janusz Władysław Zemke.

Felszólal: Siim Kallas és Silvia-Adriana Ţicău.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .


16. Európa újraiparosítása a versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében (vita)

Jelentés Európa újraiparosításáról a versenyképesség és a fenntarthatóság javítása érdekében [2013/2006(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Niccolò Rinaldi (az INTA bizottság véleményének előadója), Tadeusz Cymański (az ENVI bizottság véleményének előadója), Evelyne Gebhardt (az IMCO bizottság véleményének előadója), María Irigoyen Pérez (a REGI bizottság véleményének előadója), Britta Thomsen (a FEMM bizottság véleményének előadója), Franck Proust, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josefa Andrés Barea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kent Johansson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini és Theodor Dumitru Stolojan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski és Paul Rübig.

Felszólal: Antonio Tajani és Reinhard Bütikofer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.16. pont .


17. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 526.046/OJME).


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat