Indiċi 
Minuti
PDF 249kWORD 168k
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Bilanċ tal-Presidenza Litwana (dibattitu)
 4.Programm "Konsumaturi" għall-perjodu 2014-2020 ***I (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Lara Comi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Speċjalizzazzjoni intelliġenti: eċċellenza fin-netwerking għal Politika ta' Koeżjoni soda (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Regoli dwar il-votazzjoni u l-kontenut ta' rapporti fil-proċedura ta' approvazzjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.L-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda ***I (votazzjoni)
  
5.5.Programm "Konsumaturi" għall-perjodu 2014-2020 ***I (votazzjoni)
  
5.6.Il-kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra ***I (votazzjoni)
  
5.7.Importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija ***I (votazzjoni)
  
5.8.L-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat ***I (votazzjoni)
  
5.9.Il-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju fl-Ewropa (votazzjoni)
  
5.10.Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 (votazzjoni)
  
5.11.Il-kriżi alimentari, il-frodi fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha (votazzjoni)
  
5.12.Spezzjonijiet effikaċi tax-xogħol bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol (votazzjoni)
  
5.13.Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-rikavat tal-kumpaniji (votazzjoni)
  
5.14.Protezzjoni soċjali għal kulħadd, inklużi l-persuni li jaħdmu għal rashom (votazzjoni)
  
5.15.Il-perjodu l-ġdid ta’ Programmazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni (votazzjoni)
  
5.16.L-Iskart tal-Plastik fl-Ambjent (votazzjoni)
  
5.17.Il-marka ta' kwalità reġjonali (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.L-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni ***I - L-akkwist pubbliku ***I - L-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta ***I (dibattitu)
 10.L-aċċess ta' prodotti u servizzi għas-swieq tal-akkwist pubbliku ***I (dibattitu)
 11.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.L-għasel ***I (dibattitu)
 13.Il-programm Hercule III u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 14.L-istatistiċi rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn Stati Membri ***I (dibattitu)
 15.Takografi u leġiżlazzjoni soċjali li tikkonċerna t-trasport bit-triq ***II (dibattitu)
 16.Ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà (dibattitu)
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppożizzjoni fil-Kambodja u l-Laos (2014/2515(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda u Iñaki Irazabalbeitia Fernández f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppożizzjoni fil-Kambodja u l-Laos (B7-0033/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFD, dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppożizzjoni fil-Kambodja u l-Laos (B7-0035/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppożizzjoni fil-Kambodja u l-Laos (B7-0039/2014);

- Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica u Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppożizzjoni fil-Kambodja u l-Laos (B7-0042/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa u Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppożizzjoni fil-Kambodja u l-Laos (B7-0044/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppożizzjoni fil-Kambodja u l-Laos (B7-0046/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-attivisti tal-oppożizzjoni fil-Kambodja u l-Laos (B7-0049/2014).

II.   L-elezzjonijiet reċenti fil-Bangladexx (2014/2516(RSP))

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg u Iñaki Irazabalbeitia Fernández f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-elezzjonijiet reċenti fil-Bangladexx (B7-0034/2014);

- Charles Tannock u Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR, dwar l-elezzjonijiet reċenti fil-Bangladexx (B7-0036/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar l-elezzjonijiet reċenti fil-Bangladexx (B7-0037/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez u Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-elezzjonijiet reċenti fil-Bangladexx (B7-0038/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić, Paul Murphy, Helmut Scholz, Younous Omarjee, Alda Sousa u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-elezzjonijiet reċenti fil-Bangladexx (B7-0040/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar l-elezzjonijiet reċenti fil-Bangladexx (B7-0041/2014).

III.   Tentattivi reċenti ta' kriminalizzazzjoni kontra l-persuni LGBTI (2014/2517(RSP))

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Tarja Cronberg, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-tentattivi reċenti ta' kriminalizzazzjoni kontra l-persuni LGBTI (B7-0043/2014);

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar it-tentattivi reċenti ta' kriminalizzazzjoni kontra l-persuni LGBTI (B7-0045/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Graham Watson, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-tentattivi reċenti ta' kriminalizzazzjoni kontra l-persuni LGBTI (B7-0047/2014);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Tanja Fajon, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar it-tentattivi reċenti ta' kriminalizzazzjoni kontra l-persuni LGBTI (B7-0048/2014);

- Cornelis de Jong, Martina Anderson, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias u Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-tentattivi reċenti ta' kriminalizzazzjoni kontra l-persuni LGBTI (B7-0050/2014);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar it-tentattivi reċenti ta' kriminalizzazzjoni kontra l-persuni LGBTI (B7-0051/2014).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


3. Bilanċ tal-Presidenza Litwana (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Bilanċ tal-Presidenza Litwana (2013/2630(RSP))

Dalia Grybauskaitė (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Raffaele Baldassarre f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Adina-Ioana Vălean f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFD.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Interventi ta': Ewald Stadler Membru mhux affiljat, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Tunne Kelam, Libor Rouček, Graham Watson, Danuta Maria Hübner, Linda McAvan, Olle Schmidt, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Kristiina Ojuland, Laima Liucija Andrikienė u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Edit Herczog, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Andrej Plenković, Oleg Valjalo, Miloslav Ransdorf, Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová u Marino Baldini.

Interventi ta': Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Dalia Grybauskaitė.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Programm "Konsumaturi" għall-perjodu 2014-2020 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm tal-konsumaturi 2014-2020 [COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

Robert Rochefort ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': José Manuel Fernandes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Cecilia Wikström (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, María Irigoyen Pérez f'isem il-Grupp S&D, Angelika Werthmann f'isem il-Grupp ALDE, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati, Horst Schnellhardt, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Franz Obermayr, Olga Sehnalová, Zofija Mazej Kukovič u Patrizia Toia.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Petru Constantin Luhan, Marc Tarabella, Amelia Andersdotter, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić u Andrew Henry William Brons.

Interventi ta': Neven Mimica u Robert Rochefort.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal- Minuti ta' 14.1.2014.


PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Intervent ta': Sergio Paolo Francesco Silvestris dwar il-każ taż-żewġ suldati armati b'azzarini tal-flotta militari Taljana, Massimiliano Latorre u Salvatore Girone, li attwalment jinsabu miżmuma fl-Indja (il-President wieġeb li l-kwistjoni se tkun eżaminata mill-awtoritajiet kompetenti).

°
° ° °


5.1. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Lara Comi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Lara Comi [2013/2190(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0001)


5.2. Speċjalizzazzjoni intelliġenti: eċċellenza fin-netwerking għal Politika ta' Koeżjoni soda (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti: eċċellenza fin-netwerking għal Politika ta' Koeżjoni soda [2013/2094(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Hermann Winkler (A7-0462/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0002)


5.3. Regoli dwar il-votazzjoni u l-kontenut ta' rapporti fil-proċedura ta' approvazzjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-emenda għall-Artikolu 81 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar il-proċedura ta' approvazzjoni [2012/2124(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Rafał Trzaskowski (A7-0412/2013)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0003)


5.4. L-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 510/2011 bl-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda [COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0004)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0004)


5.5. Programm "Konsumaturi" għall-perjodu 2014-2020 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm tal-konsumaturi 2014-2020 [COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0005)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0005)


5.6. Il-kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 li jiftaħ u jipprovdi l-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra [COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0212/2012)

Il-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva ġiet irriferuta fit-12 ta' Settembru 2012 (punt 7.2 tal- Minuti ta' 12.9.2012).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0006)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0006)


5.7. Importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2008/97, (KE) Nru 779/98 u (KE) Nru 1506/98 fil-qasam ta’ importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija fir-rigward tas-setgħat ta’ delegazzjoni u implimentazzjoni li se jingħataw lill-Kummissjoni [COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0209/2012)

Il-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva ġiet irriferuta fit-12 ta' Settembru 2012 (punt 7.3 tal- Minuti ta' 12.9.2012).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0007)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0007)


5.8. L-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat [COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Paolo Bartolozzi (A7-0158/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0008)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0008)

Interventi

Paolo Bartolozzi (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


5.9. Il-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju fl-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport ta’ Implimentazzjoni 2013: l-iżvilupp u l-applikazzjoni tat-teknoloġija għall-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju fl-Ewropa [2013/2079(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Chris Davies (A7-0430/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0009)


5.10. Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 (votazzjoni)

Rapport dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 - Kura tas-saħħa innovattiva għas-seklu 21 [2013/2061(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0010)


5.11. Il-kriżi alimentari, il-frodi fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha (votazzjoni)

Rapport dwar il-kriżi alimentari, il-frodi fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha [2013/2091(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Esther de Lange (A7-0434/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0011)


5.12. Spezzjonijiet effikaċi tax-xogħol bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar l-ispezzjonijiet effikaċi tax-xogħol bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa [2013/2112(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0012)


5.13. Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-rikavat tal-kumpaniji (votazzjoni)

Rapport dwar il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-rikavat tal-kumpaniji [2013/2127(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Phil Bennion (A7-0465/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0013)


5.14. Protezzjoni soċjali għal kulħadd, inklużi l-persuni li jaħdmu għal rashom (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni soċjali għal kulħadd, inklużi l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom [2013/2111(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0014)


5.15. Il-perjodu l-ġdid ta’ Programmazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni (votazzjoni)

Rapport dwar l-istat ta' tħejjija tal-Istati Membri tal-UE għal bidu effikaċi u f'waqtu tal-perjodu l-ġdid ta’ Programmazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni [2013/2095(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Derek Vaughan (A7-0007/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0015)


5.16. L-Iskart tal-Plastik fl-Ambjent (votazzjoni)

Rapport dwar Strateġija Ewropea dwar l-Iskart tal-Plastik fl-Ambjent [2013/2113(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Vittorio Prodi (A7-0453/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0016)

Interventi

Vittorio Prodi (rapporteur), wara l-votazzjoni.


5.17. Il-marka ta' kwalità reġjonali (votazzjoni)

Rapport dwar il-marka ta' kwalità reġjonali: lejn l-aħjar prassi fl-ekonomiji rurali [2013/2098(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Eric Andrieu (A7-0456/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0017).


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Hermann Winkler - A7-0462/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Peter Jahr, Giommaria Uggias, Diane Dodds, Daniel Hannan u Seán Kelly

Rapport Holger Krahmer - A7-0168/2013
Francesco De Angelis, Peter Jahr, Andrej Plenković u Seán Kelly

Rapport Robert Rochefort - A7-0214/2012
Biljana Borzan, Oleg Valjalo, Anna Maria Corazza Bildt, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Erminia Mazzoni, Andrej Plenković u Daniel Hannan

Rapport Chris Davies - A7-0430/2013
Vicky Ford, Peter Jahr, Andrej Plenković, Daniel Hannan u Linda McAvan

Rapport Pilar Ayuso - A7-0443/2013
Martina Anderson, Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andrej Plenković, Seán Kelly u Joseph Cuschieri

Rapport Esther de Lange - A7-0434/2013
Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Petrović Jakovina, Krisztina Morvai, Martina Anderson, Dubravka Šuica, Peter Jahr, Petri Sarvamaa, Marino Baldini, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Diane Dodds, Seán Kelly u Vicky Ford

Rapport Jutta Steinruck - A7-0458/2013
Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Sandra Petrović Jakovina, Danuta Jazłowiecka, Oleg Valjalo, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Zdravka Bušić u Andrej Plenković

Rapport Phil Bennion - A7-0465/2013
Krisztina Morvai, Oleg Valjalo, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Marino Baldini, Erminia Mazzoni, Charles Tannock, Danuta Jazłowiecka u Andrej Plenković

Rapport Vilija Blinkevičiūtė - A7-0459/2013
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Joseph Cuschieri, Oleg Valjalo, Nikola Vuljanić, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier u Paul Murphy.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Roberta Angelilli avżat li hija kienet preżenti, iżda isimha ma kienx imniżżel fir-reġistru tal-attendenza.

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. L-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni ***I - L-akkwist pubbliku ***I - L-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni [COM(2011)0897 - C7-0004/2012- 2011/0437(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku [COM(2011)0896 - C7-0006/2012- 2011/0438(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta [COM(2011)0895 - C7-0007/2012- 2011/0439(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0034/2013)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (flok ir-rapporteur) u Marc Tarabella (rapporteur) ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bernd Lange (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Birgit Sippel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Jürgen Creutzmann (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Paul Murphy (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Åsa Westlund (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Werner Langen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), András Gyürk (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Zigmantas Balčytis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Eva Lichtenberger (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Sabine Wils (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Ovidiu Ioan Silaghi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Heide Rühle (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Raffaele Baldassarre (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Giuseppe Gargani (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Frank Engel f'isem il-Grupp PPE, Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D, Jürgen Creutzmann f'isem il-Grupp ALDE, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, Mikael Gustafsson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Matteo Salvini f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marc Tarabella, Patricia van der Kammen Membru mhux affiljata, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Jill Evans, Adam Bielan, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Sergio Gaetano Cofferati, Adina-Ioana Vălean, Ruža Tomašić, Gerard Batten u Bruno Gollnisch.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Interventi ta': Ildikó Gáll-Pelcz, Bernadette Vergnaud, Nils Torvalds, Oldřich Vlasák, Francisco Sosa Wagner, Regina Bastos, António Fernando Correia de Campos, Izaskun Bilbao Barandica, Janusz Wojciechowski, Diane Dodds, Sari Essayah, Catherine Stihler, Zofija Mazej Kukovič, Josef Weidenholzer, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Andrej Plenković, Françoise Castex, Herbert Dorfmann, Edite Estrela, Sabine Verheyen, Barbara Weiler u Mitro Repo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Alajos Mészáros, Phil Prendergast, João Ferreira, Krisztina Morvai, Iosif Matula, Sandra Petrović Jakovina, Petru Constantin Luhan, Janusz Władysław Zemke, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Cristina Gutiérrez-Cortines u Monika Flašíková Beňová.

Interventi ta': Michel Barnier, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Marc Tarabella.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.8, tal- Minuti ta' 15.1.2014, punt 10.9 tal- Minuti ta' 15.1.2014 u punt 10.10 tal- Minuti ta' 15.1.2014.


10. L-aċċess ta' prodotti u servizzi għas-swieq tal-akkwist pubbliku ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u l-proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

Daniel Caspary ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Judith Sargentini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Tamás Deutsch (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Frank Engel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Raffaele Baldassarre (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Paweł Zalewski f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Metin Kazak f'isem il-Grupp ALDE, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Christofer Fjellner, Vital Moreira u Marietje Schaake.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Interventi ta': Ria Oomen-Ruijten, Barbara Weiler, Nora Berra, David Martin u Laima Liucija Andrikienė.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki, George Sabin Cutaş u Andrew Henry William Brons.

Interventi ta': Karel De Gucht u Daniel Caspary.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.11 tal- Minuti ta' 15.1.2014


11. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Corrigendum P7_TA(2010)0431(COR02) tħabbar fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 8 tal- Minuti ta' 13.1.2014).

Billi ma kien hemm l-ebda tressiq għal votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru (l-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura), dan il-corrigendum tqies bħala approvat.


12. L-għasel ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE li tirrigwarda l-għasel [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A7-0440/2013)

Julie Girling ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Alojz Peterle f'isem il-Grupp PPE, Csaba Sándor Tabajdi f'isem il-Grupp S&D, Britta Reimers f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Peter Martin, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Renate Sommer, Kriton Arsenis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Renate Sommer, Chris Davies, James Nicholson, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alojz Peterle, Dimitar Stoyanov, Sophie Auconie, Spyros Danellis, Jolanta Emilia Hibner, Vasilica Viorica Dăncilă, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Dimitar Stoyanov u Kriton Arsenis, Christa Klaß, Tonino Picula, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt u Erik Bánki.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Astrid Lulling u Béla Glattfelder.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Gabriel Mato Adrover, Izaskun Bilbao Barandica, Alajos Mészáros, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr u Pilar Ayuso.

Interventi ta': Tonio Borg u Julie Girling.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.12 tal- Minuti ta' 15.1.2014


13. Il-programm Hercule III u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm Hercule III għall-promozzjoni tal-attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea [COM(2011)0914 - C7-0513/2011- 2011/0454(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Monica Luisa Macovei ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Richard Ashworth (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE, Jens Geier f'isem il-Grupp S&D, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Nikola Vuljanić f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Marta Andreasen, Zbigniew Ziobro, Inés Ayala Sender, Ruža Tomašić, Zigmantas Balčytis u Vojtěch Mynář.

Interventi ta': Algirdas Šemeta u Monica Luisa Macovei.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.13 tal- Minuti ta' 15.1.2014


14. L-istatistiċi rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn Stati Membri ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 638/2004 fuq l-istatistiċi Komunitarji rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn Stati Membri rigward l-għoti ta' setgħat iddelegati u implimentattivi lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri, il-komunikazzjoni ta' informazzjoni mill-amministrazzjoni tad-dwana, l-iskambju ta' dejta kunfidenzjali bejn l-Istati Membri, kif ukoll id-definizzjoni tal-valur statistiku [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Hans-Peter Martin ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Alfredo Pallone f'isem il-Grupp PPE, Liem Hoang Ngoc f'isem il-Grupp S&D, u Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE.

Interventi ta': Algirdas Šemeta u Hans-Peter Martin.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.14 tal- Minuti ta' 15.1.2014


15. Takografi u leġiżlazzjoni soċjali li tikkonċerna t-trasport bit-triq ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

Silvia-Adriana Ţicău ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Interventi ta': Jim Higgins f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Patricia van der Kammen Membru mhux affiljata, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Diane Dodds, Markus Ferber u Ismail Ertug.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Zbigniew Zaleski u Janusz Władysław Zemke.

Interventi ta': Siim Kallas u Silvia-Adriana Ţicău.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.7 tal- Minuti ta' 15.1.2014


16. Ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà (dibattitu)

Rapport dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà [2013/2006(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

Reinhard Bütikofer ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Niccolò Rinaldi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Tadeusz Cymański (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Evelyne Gebhardt (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), María Irigoyen Pérez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Britta Thomsen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Franck Proust f'isem il-Grupp PPE, Josefa Andrés Barea f'isem il-Grupp S&D, Kent Johansson f'isem il-Grupp ALDE, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Ivo Belet, Patrizia Toia, Vladko Todorov Panayotov, Bas Eickhout, Marek Józef Gróbarczyk, Maria Da Graça Carvalho, Marita Ulvskog, Romana Jordan, Adam Gierek, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Elisabetta Gardini u Theodor Dumitru Stolojan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Seán Kelly, Elena Băsescu, Claudio Morganti, Iosif Matula, Jacek Olgierd Kurski u Paul Rübig.

Interventi ta': Antonio Tajani u Reinhard Bütikofer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.16 tal- Minuti ta' 15.1.2014


17. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 526.046/OJME).


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza