Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Следните доклади бяха внесени от парламентарните комисии:

- Доклад относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно снемането и защитата на парламентарния имунитет (2013/2031(REG)) - AFCO - Докладчик: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за изменение на Решение № 2007/659/ЕО (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - ECON - Докладчик: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

Правна информация - Политика за поверителност