Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Parlamentní výbory předložily tyto zprávy:

- Zpráva o změně jednacího řádu Evropského parlamentu týkající se zbavení a ochrany poslanecké imunity (2013/2031(REG)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, Francouzské Guyaně, Martiniku a Réunionu, a kterým se mění rozhodnutí 2007/659/ES (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - výbor REGI - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Zpráva o doporučení Rady týkajícím se jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

Právní upozornění - Ochrana soukromí