Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg

2. Esitatud dokumendid

Järgmised raportid on esitanud parlamendikomisjonid:

- Raport puutumatuse äravõtmist ja kaitsmist käsitlevate Euroopa Parlamendi kodukorra sätete muutmise kohta (2013/2031(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ning muudetakse otsust 2007/659/EÜ (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika