Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 15. janvāris - Strasbūra

2. Dokumentu iesniegšana

Parlamenta komitejas bija iesniegušas turpmāk minētos ziņojumus.

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšanu attiecībā uz imunitātes atcelšanu un aizstāvēšanu (2013/2031(REG)) - AFCO komiteja - Referente: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Franču Gvinejā, Martinikā un Reinjonā ražotam „tradicionālajam” rumam un ar kuru groza Lēmumu 2007/659/EK (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014).

- * Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas valdes locekles iecelšanu (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Sharon Bowles (A7-0023/2014).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika