Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego uchylenia i skorzystania z immunitetu (2013/2031(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion oraz zmieniającej decyzję 2007/659/WE (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności