Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg

2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele rapoarte de către comisiile parlamentare:

- Raport referitor la modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului în ceea ce privește ridicarea și apărarea imunității parlamentare (2013/2031(REG)) - AFCO - Raportoare: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion și de modificare a Deciziei 2007/659/CE (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - REGI - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - ECON - Raportoare: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate