Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg

2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto správy parlamentných výborov:

- Správa o zmene rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa zbavenia a ochrany parlamentnej imunity (2013/2031(REG)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A7-0012/2014)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/659/ES (COM(2013)0839 - C7-0488/2013 - 2013/0413(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0013/2014)

- * Správa o odporúčaní Rady na vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0023/2014)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia