Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk

3. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“ (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 12. prosince 2013
předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 16. prosince 2013
předáno věcně příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 17. prosince 2013
předáno věcně příslušnému výboru: ECON, JURI (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.., kterým se mění příloha III nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 17. prosince 2013
předáno věcně příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2013
předáno věcně příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. ledna 2014
předáno věcně příslušnému výboru: REGI, EMPL (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/..., kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. ledna 2014
předáno věcně příslušnému výboru: ITRE, TRAN (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/..., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 7. ledna 2014
předáno věcně příslušnému výboru: ECON

Akt v přenesené pravomoci, ke kterému byly vzneseny námitky:

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o přijetí společných minimálních standardů uvedených v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1104/2011/EU o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené globálním družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo (C(2013)05661 - doc. limite)
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
Námitky vznesla Rada dne 9. prosince 2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí