Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg

3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) seoses tehisnanomaterjali määratlusega C(2013)08887 - 2013/2997(DEA)
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. detsembril 2013.
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 168/2013 seoses keskkonnamõju ja mootori võimsust käsitlevate nõuetega ning muudetakse selle V lisa (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 16. detsembril 2013.
edasi saadetud vastutavale komisjonile IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2011/61/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate liigid (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. detsembril 2013.
edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON, JURI (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. detsembril 2013.
edasi saadetud vastutavale komisjonile INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete liidu sümbolite kehtestamisega ning seoses teatavate päritolueeskirjade, teatavate menetluseeskirjade ning teatavate täiendavate üleminekueeskirjadega (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 18. detsembril 2013.
edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 7. jaanuaril 2014.
edasi saadetud vastutavale komisjonile REGI, EMPL (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1316/2013 (millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu) I lisa (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 7. jaanuaril 2014.
edasi saadetud vastutavale komisjonile ITRE; TRAN (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid omavahendite nõudeid (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 7. jaanuaril 2014.
edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

Delegeeritud õigusakt, mille kohta esitati vastuväited:

(Dokument ei ole veel kõigis keeltes kättesaadav)

- Komisjoni delegeeritud otsus, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 1104/2011/EL (mis käsitleb Galileo programmil põhineva globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda) osutatud ühiste miinimumnõuete vastuvõtmist (C(2013)05661 - doc. limite)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ITRE
Nõukogu esitas vastuväited 9. detsembril 2013.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika