Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 15. siječnja 2014. - Strasbourg

3. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br.1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani u pogledu definicije „proizvedenih nanomaterijala” (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseci od dana primitka, 12. prosinca 2013.
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana Uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za utjecaj na okoliš i učinak pogonske jedinice za vozila na dva ili tri kotača i četverocikle i o izmjeni njezina Priloga V. (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 16. prosinca 2013.
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju vrste upravitelja alternativnih investicijskih fondova (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Rok za prigovor: tri mjeseca od dana primitka, 17. prosinca 2013.
upućeno nadležnim odborima: ECON , JURI (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 17. prosinca 2013.
upućeno nadležnom odbora:upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje simbola Unije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i s obzirom na određena pravila o podrijetlu, određena pravila postupka i određena dodatna prijelazna pravila (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 18. prosinca 2013.
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 7. siječnja 2014.
upućeno nadležnim odborima:upućeno nadležnom odboru: REGI, EMPL (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br.1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 7. siječnja 2014.
upućeno nadležnim odborima:upućeno nadležnom odboru: ITRE; TRAN (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))
Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka, 7. siječnja 2014.
upućeno nadležnom odboru:upućeno nadležnom odboru: ECON

(Ovaj dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima.)

Delegirani akt za koji je iznesen prigovor:

- Delegirana odluka Komisije o donošenju zajedničkih minimalnih normi iz Odluke br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća o načinima pristupa reguliranoj javnoj usluzi koju nudi svjetski radionavigacijski sustav programa Galileo (C(2013)05661 – ograničeni dok.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE
Vijeće je svoje prigovore iznijelo 9. prosinca 2013.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti