Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg

3. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește definiția „nanomaterialelor fabricate” (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 12 decembrie 2013.
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat (UE) nr. .../... al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la cerințele privind performanțele de mediu și ale sistemului de propulsie și de modificare a anexei V la acesta (C(2013)08954 – 2013/2999(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 16 decembrie 2013.
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni de la data primirii 17 decembrie 2013.
retrimis fond:ECON , JURI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexeiIII la Regulamentul(UE) nr.978/2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2013)09133 – 2013/3000(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 17 decembrie 2013.
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delagat (UE) nr. .../... al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare (C(2013)09144 – 2013/3003(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 18 decembrie 2013.
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 7 ianuarie 2014.
retrimis fond: REGI, EMPL (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei (C(2013)09690 – 2014/2509(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 7 ianuarie 2014.
retrimis fond: ITRE; TRAN (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat (UE) nr. .../... al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de fonduri proprii pentru instituții C(2013)09763 - 2014/2510(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 7 ianuarie 2014.
retrimis fond: ECON

Acte delegate pentru care au fost formulate obiecțiuni:

(În prezent, acest document nu este disponibil în toate versiunile lingvistice)

- Decizia delegată a Commisei privind adoptarea standardelor minime comune prevăzute în Decizia nr. 1104/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul programului Galileo (C(2013)05661 - doc. limitat)
retrimis fond ITRE
Obiecțiuni formulate de către Consiliu la 9 decembrie 2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate