Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. január 15., Szerda - Strasbourg

5. A görög elnökség tevékenységeinek programja (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A görög elnökség tevékenységeinek programja (2013/2629(RSP))

Antonis Samaras (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, és Marietta Giannakou.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Sylvana Rapti, Anneli Jäätteenmäki, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Nick Griffin, Herbert Reul, Elisa Ferreira, Alexander Graf Lambsdorff, Nikos Chrysogelos, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Lorenzo Fontana, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Bernd Lange, Cecilia Wikström, Marina Yannakoudakis, Mario Borghezio, Raffaele Baldassarre, Sophocles Sophocleous, Sophia in 't Veld, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, Danuta Maria Hübner, Catherine Trautmann, Lívia Járóka, Saïd El Khadraoui, Paulo Rangel, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Frank Engel, Mairead McGuinness és Marietta Giannakou.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Antonis Samaras.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat