Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg

6. Päevakorra muutmine
Istungi stenogramm

Sõna võtsid Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja), Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Michael Theurer (CONT komisjoni esimees), kes esitasid kolme institutsiooni avalduse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 sätestatud avaliku ja erasektori partnerluse alusel asutatud organite eelarve täitmisele eraldi heakskiidu andmise kohta (avalduse tekst on ära toodud 15. jaanuari 2014. aasta stenogrammis).

Nõukogu ja komisjoni avalduste põhjal palus Michael Theurer CONT komisjoni nimel, et neljapäeva, 16. jaanuari 2014. aasta päevakorrast jäetaks välja hääletus kodukorra artikli 87a lõike 3 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr ... / ...Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlament kiitis taotluse heaks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika