Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d. - Strasbūras

6. Darbotvarkės keitimas
Stenograma

Kalbėjo: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Michael Theurer (CONT komiteto pirmininkas), jie pateikė trijų institucijų pareiškimą dėl atskiro viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje, biudžeto įvykdymo patvirtinimo (pareiškimo tekstą žr. 2014 m. sausio 15 d. diskusijų stenogramoje).

Po Tarybos ir Komisijos pareiškimų Michael Theurer CONT komiteto vardu paprašė iš 2014 m. sausio 16 d. darbotvarkės išbraukti balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, pateiktos pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. …/.. dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje, 87a straipsinio 3 dalį [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Teisinė informacija - Privatumo politika