Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 15. janvāris - Strasbūra

6. Darba kārtības grozīšana
CRE

Uzstājās Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Michael Theurer (CONT komitejas priekšsēdētājs), lai iepazīstinātu ar triju iestāžu paziņojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā minēto publiskā un privātā sektora partnerības struktūru budžeta izpildes atsevišķu apstiprināšanu (paziņojuma tekstu skatīt 2014. gada 15. janvāra debašu stenogrammā).

Pēc Padomes un Komisijas paziņojumiem Michael Theurer CONT komitejas vārdā pieprasīja no ceturtdienas, 2014. gada 16. janvāra, sēdes darba kārtības izņemt balsošanu par rezolūcijas priekšlikumu, kas iesniegts atbilstoši Reglamenta 87.a panta 3. punktam, par Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (UE) Nr.° ... / ... par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr.966/2012 209.pantā [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika