Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg

6. Modificarea ordinii de zi
Stenograma

Au intervenit: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi Michael Theurer (preşedintele Comisiei CONT), pentru a prezenta o declarație a celor trei instituții privind descărcarea separată a organismelor de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (pentru textul declarației: a se vedea stenograma dezbaterilor din 15 ianuarie 2014).

În urma declarațiilor Consiliului și Comisiei, Michael Theurer a solicitat, în numele Comisiei CONT, retragerea de pe ordinea de zi de joi, 16 ianuarie 2014, a votului privind propunerea de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 87a alineatul (3) din Regulamentul de procedură referitoare la Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlamentul a aprobat cererea.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate