Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg

6. Modification de l'ordre du jour
Doslovný zápis

Vystúpili: Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady), Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Michael Theurer (predseda výboru CONT), ktorí predložili vyhlásenie všetkých troch inštitúcií o osobitnom absolutóriu subjektom verejno-súkromného partnerstva uvedeným v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (znenie vyhlásenia sa nachádza v doslovnom zápise z rokovania dňa 15. januára 2014).

V nadväznosti na vyhlásenia Rady a Komisie Michael Theurer požiadal v mene výboru CONT o vypustenie hlasovania o návrhu uznesenia predloženého v súlade s článkom 87a ods. 3 rokovacieho poriadku o delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. ... / ... z 30. septembra 2013 o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z programu schôdze vo štvrtok 16. januára 2014 [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlament túto žiadosť schválil.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia