Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. januar 2014 - Strasbourg

6. Sprememba dnevnega reda
Dobesedni zapis

Govorili so Dimitrios KourkoulasDimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu), Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Michael Theurer (predsednik odbora CONT) ter podali izjavo treh institucij o ločenih razrešnicah za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št.° 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (za besedilo izjave: glej dobesedni zapis razprav z dne 15. januarja 2014).

Na podlagi izjav Sveta in Komisije je Michael Theurer v imenu odbora CONT zahteval, da se z dnevnega reda za četrtek, 16. januar 2014, umakne glasovanje o predlogu resolucije, vloženega v skladu s členom 87(a)(3) Poslovnika, o delegirani uredbi Komisije (EU) št.° ... / ... z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št.° 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta [2013/2863(DEA)] (B7-0002/2014).

Parlament je odobril zahtevo.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov