Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg

7. Parlamendi koosseis

Tšehhi pädevad ametiasutused on teatanud Vladimír Remeki asemel Vĕra Flasarová ametisse nimetamisest, kes hakkas täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 13. jaanuarist 2014.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva artikli 7 lõikega 1 ja kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 võttis parlament teadmiseks Vĕra Flasarová nimetamise parlamendi liikmeks alates 13. jaanuarist 2014.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Vĕra Flasarová vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika