Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg

7. Zloženie Parlamentu

Príslušné české úrady oznámili, že Vĕra Flasarová bola s účinnosťou od 13. januára 2014 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Vladimíra Remeka.

V súlade s článkom 7 ods. 1 aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament vzal na vedomie zvolenie Věry Flasarovej s účinnosťou od 13. januára 2014.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Vĕra Flasarová zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia