Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. januar 2014 - Strasbourg

7. Sestava Parlamenta

Pristojni češki organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Vladimirja Remeka za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Vĕra Flasarová z začetkom veljavnosti od dne 13. januarja 2014.

V skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvam in člena 4(1) in (4) Poslovnika se Parlament seznani z imenovanjem Vĕre Flasarove z začetkom veljavnosti dne 13. januarja 2014.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Vĕra Flasarová polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov