Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

7. Parlamentets sammansättning

De behöriga tjeckiska myndigheterna hade meddelat att Vĕra Flasarová utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Vladimír Remek med verkan från och med den 13 januari 2014.

I enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen noterade parlamentet att Vĕra Flasarová hade utsetts till ledamot av parlamentet med verkan från och med den 13 januari 2014.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Vĕra Flasarová, fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy