Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας __[A6243]__, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή BUDG: Vĕra Flasarová

Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Vĕra Flasarová

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου