Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg

8. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului GUE/NGL, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

BUDG: Vĕra Flasarová

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Vĕra Flasarová

Aviz juridic - Politica de confidențialitate