Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

8. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av GUE/NGL-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

BUDG-utskottet: Vĕra Flasarová

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Vĕra Flasarová

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy