Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

9. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
CRE

Η Artur Zasada αποχώρησε από την Ομάδα PPE και προσχώρησε στην Ομάδα ECR από τις 9 Ιανουαρίου 2014.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy σχετικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στη Βουλγαρία. Ο Πρόεδρος το σημειώνει.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου