Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10.2. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015 (ψηφοφορία)
CRE

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015: βλέπε την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.1.2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

Παρεμβαίνουν:

Pervenche Berès σχετικά με την διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την διαμόρφωση της πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015.

Ashley Fox σχετικά με την τροπολογία 1 και για να ζητήσει την αναπομπή του θέματος στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Edward McMillan-Scott για να ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας για μία από τις περιόδους συνόδου του Φεβρουαρίου 2014.

Martin Callanan για να υποστηρίξει την εν λόγω αίτηση.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου