Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg

10.2. Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015 (stemming)
CRE

Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015: zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 4 van de notulen van 13.1.2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Het woord werd gevoerd door:

Pervenche Berès over de gevolgde procedure voor het opstellen van het voorstel van de Conferentie van voorzitters voor het rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement in 2015.

Ashley Fox over amendement 1 en om te verzoeken dat de kwestie wordt terugverwezen naar de Conferentie van voorzitters.

Edward McMillan-Scott om te verzoeken de stemming uit te stellen tot de vergaderperiode van februari 2014.

Martin Callanan om dit verzoek te steunen.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Juridische mededeling - Privacybeleid