Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

10.2. Parlamentets sammanträdeskalender för 2015 (omröstning)
CRE

Parlamentets sammanträdeskalender för 2015: se talmanskonferensens förslag (punkt 4 i protokollet av den 13.1.2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Inlägg:

Pervenche Berès uttalade sig om hur talmanskonferensens förslag till parlamentets sammanträdeskalender för 2015 hade fastställts.

Ashley Fox uttalade sig om ändringsförslag 1 och begärde att frågan skulle hänvisas till talmanskonferensen.

Edward McMillan-Scott begärde att omröstningen skulle skjutas upp till sammanträdesperioden i februari 2014.

Martin Callanan stödde denna begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy