Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0281(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0432/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0432/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0019

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10.3. Κατάργηση της απόφασης 2007/124/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης για την κατάργηση της απόφασης 2007/124/ΕΚ, Ευρατόμ για τη θέσπιση, κατά την περίοδο 2007 έως 2013, του ειδικού προγράμματος «Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας και άλλων κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια», ως μέρος του γενικού προγράμματος «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών» [15187/2013 - C7-0418/2013- 2013/0281(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A7-0432/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0019)

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου