Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0471/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0471/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0023

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10.7. Tαχογράφοι και κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κρίνεται εγκριθείσα (P7_TA(2014)0023)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου