Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0471/2013

Ingivna texter :

A7-0471/2013

Debatter :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0023

Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

10.7. Färdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet [11532/4/2013 - C7-0410/2013- 2011/0196(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd. (P7_TA(2014)0023)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy