Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0060(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0454/2013

Ingediende teksten :

A7-0454/2013

Debatten :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0027

Notulen
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg

10.11. Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen [COM(2012)0124 - C7-0084/2012- 2012/0060(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0027)

Daniel Caspary (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid