Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0260(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0440/2013

Teksty złożone :

A7-0440/2013

Debaty :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/04/2014 - 14.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Protokół
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg

10.12. Miód ***I (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (sprawozdawczyni) zaproponowała, aby odroczyć głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.

Wystąpienia

Alojz Peterle i John Stuart Agnew przed głosowaniem.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności