Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0260(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0440/2013

Ingivna texter :

A7-0440/2013

Debatter :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Röstförklaringar
PV 16/04/2014 - 14.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

10.12. Honung ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung [COM(2012)0530 - C7-0304/2012- 2012/0260(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A7-0440/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0028)

Julie Girling (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Inlägg:

Alojz Peterle och John Stuart Agnew uttalade sig före omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy