Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0278(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0457/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0457/2013

Keskustelut :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Äänestykset :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Äänestysselitykset
PV 15/04/2014 - 17.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. tammikuuta 2014 - Strasbourg

10.14. Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot ***I (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 638/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi, tullihallinnolta saatavien tietojen toimittamiseksi, salassapidettävien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä ja tilastollisen arvon määrittelemiseksi [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö