Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0278(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0457/2013

Teksty złożone :

A7-0457/2013

Debaty :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Wyjaśnienia do głosowania
PV 15/04/2014 - 17.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Protokół
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg

10.14. Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków, przekazywania informacji przez organy celne, wymiany poufnych danych między państwami członkowskimi i zdefiniowania wartości statystycznej [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (sprawozdawca) zaproponował, aby odroczyć głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności