Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0457/2013

Predkladané texty :

A7-0457/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/04/2014 - 17.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Zápisnica
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg

10.14. Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi ***I (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia, podávanie informácií zo strany colných orgánov, výmenu dôverných informácií medzi členskými štátmi a vymedzenie štatistickej hodnoty [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa preto považuje za pridelenú výboru, v ktorého pôsobnosti je jej opätovné posúdenie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia