Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0457/2013

Ingivna texter :

A7-0457/2013

Debatter :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 17.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg

10.14. Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder, tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statistiskt värde [COM(2013)0578 - C7-0242/2013- 2013/0278(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0030)

Hans-Peter Martin (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy