Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg

10. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (hääletus)

10.2. Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015 (hääletus)

10.3. Nõukogu otsuse 2007/124/EÜ, Euratom, kehtetuks tunnistamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

10.4. ELi ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

10.5. Ringlusselastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

10.6. ELi ja ASEANi suhete tulevik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

10.7. Sõidumeerikud ja autovedusid käsitlevad sotsiaalõigusnormid ***II (hääletus)

10.8. Kontsessioonilepingute sõlmimine ***I (hääletus)

10.9. Riigihanked ***I (hääletus)

10.10. Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenustesektoris tegutsevate üksuste hanked ***I (hääletus)

10.11. Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule ***I (hääletus)

10.12. Mesi ***I (hääletus)

10.13. Programm Herakles III ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ***I (hääletus)

10.14. Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika ***I (hääletus)

10.15. Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (hääletus)

10.16. Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika