Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. tammikuuta 2014 - Strasbourg

10. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Pysyvien valiokuntien toimivalta (äänestys)

10.2. Parlamentin vuoden 2015 istuntokalenteri (äänestys)

10.3. Neuvoston päätöksen 2007/124/EY, Euratom kumoaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

10.4. EU:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

10.5. Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

10.6. EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) suhteiden tulevaisuus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

10.7. Ajopiirturit ja tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö ***II (äänestys)

10.8. Käyttöoikeussopimusten tekeminen ***I (äänestys)

10.9. Julkiset hankinnat ***I (äänestys)

10.10. Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat ***I (äänestys)

10.11. Tavaroiden ja palvelujen pääsy julkisten hankintojen markkinoille ***I (äänestys)

10.12. Hunaja ***I (äänestys)

10.13. Herkules III -ohjelma ja Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ***I (äänestys)

10.14. Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot ***I (äänestys)

10.15. Luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden torjunta (äänestys)

10.16. Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö