Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 15. janvāris - Strasbūra

11. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Silvia-Adriana Ţicău ieteikums otrajam lasījumam A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan un Syed Kamall

Philippe Juvin ziņojums - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan un Syed Kamall

Marc Tarabella ziņojums - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan un Syed Kamall

Marc Tarabella ziņojums - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen un Syed Kamall

Daniel Caspary ziņojums - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković un Syed Kamall

Julie Girling ziņojums - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall un Martin Kastler

Monica Luisa Macovei ziņojums - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić un Andrej Plenković

Hans-Peter Martin ziņojums - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić un Charles Tannock

Balsojuma skaidrojumi turpināsies nākamās dienas sēdē, proti, 2014. gada 16. janvārī.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika