Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg

11. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Silvia-Adriana Ţicău - A7-0471/2013
Ismail Ertug, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Marino Baldini, Dieter-Lebrecht Koch, Andrej Plenković, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Philippe Juvin - A7-0030/2013
Petru Constantin Luhan, Sandra Petrović Jakovina, Ruža Tomašić, María Irigoyen Pérez, Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Marc Tarabella - A7-0007/2013
Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Jim Higgins, Ivana Maletić, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Marc Tarabella - A7-0034/2013
Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen şi Syed Kamall

Raport Daniel Caspary - A7-0454/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Charles Tannock, Ivana Maletić, Piotr Borys, Andrej Plenković şi Syed Kamall

Raport Julie Girling - A7-0440/2013
Marino Baldini, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Piotr Borys, Daniel Hannan, Syed Kamall şi Martin Kastler

Raport Monica Luisa Macovei - A7-0385/2012
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Ivana Maletić şi Andrej Plenković

Raport Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica, Ivana Maletić şi Charles Tannock

Explicațiile votului vor continua în cursul ședinței de mâine, joi 16 ianuarie 2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate